Vernieuwend werken
Anders kijken, anders doen

De Reehorst, Ede – 4 oktober 2018
Vooraankondiging NIK 041018
Tijd voor vernieuwing! Op vele plekken binnen de organisatie hebben collega’s een beweging in gang gezet om een meer flexibele en wendbare politie te zijn. Gedreven door passie voor het politiewerk hebben steeds meer collega’s de wens en drive om slim en snel in te spelen op de veranderende samenleving. De vele veranderingen in de (digitale) samenleving maken ons duidelijk dat we als politie van overmorgen nog meer willen verbinden met web, wijk en wereld. Maar, de verandering is weerbarstig en ingesleten patronen en systemen zijn ook realiteit. Hoe kom je verder? Tijdens deze NIK-themadag laten collega’s in workshops zien wat zij doen en hoe zij dit aanpakken om vernieuwing in politiewerk te realiseren! Voorbeelden hiervan zijn initiatieven uit verschil- lende basisteams, NextGen, Webcare, Scrum en Agile werken en ervaringen van andere overheidsorganisaties.
Laat je inspireren om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Vernieuwend Werken is werken vanuit de bedoeling, werken aan de politie die we willen zijn. Samen met burgers, bestuurders, veiligheidspartners en leidinggevenden bepalen wat je als politieteam buiten wilt bereiken en daar het werk en de werkomgeving op aanpassen. Met als focus een veiligere samenleving, meer werkplezier binnen en ondersteund door slimme en een meebewegende bedrijfsvoering. Nieuws- gierig geworden? Kom dan op 4 oktober a.s. naar de NIK-themadag.

De themadag wordt op 4 oktober 2018 gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. De officiële uitnodiging volgt eind augustus, vanaf dat moment is inschrijving mogelijk. Voor informatie kunt u terecht op de NIK-themadag pagina binnen Agora of contact opnemen met het Team Congressen en Evenementen van het PDC, e-mail: congressen@politie.nl, telefoon (088) 66 22 030,