Kort na de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1994 werd het idee geboren om blijvende aandacht te schenken aan innovatie. Door de gezamenlijke korpsen, het Kwaliteitsbureau politie, de Politieacademie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit opgericht. Nu de politie gereorganiseerd is tot een Nationale Politie wordt het NIK stap voor stap geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Het NIK blijft dus ook binnen de Nationale Politie een vaste waarde.

Op deze website vindt u alle relevante informatie over het NIK en de door haar georganiseerde congressen.


De volgende NIK Themadag is op 5 oktober 2017Geraakt!
Verhalen van dienders


De Reehorst, Ede - 20 april 2017
Vooraankondiging-NIK-200417
Er worden hoge eisen gesteld aan politiemensen. Ons optreden in de publieke ruimte wordt steeds vaker op beeld vastgelegd. Als we het in de ogen van burgers niet goed doen, dan gaan deze beelden razendsnel viral en heeft iedereen een mening. Het verhaal erachter is vaak genuanceerder, maar dat komt niet in de media. Als collega’s daarbij zelf onderwerp van onderzoek worden, dan wordt het extra complex. We worden niet zelden in de verdediging gedrukt, terwijl terugkijken en leren van wat goed ging en minder goed juist zo belangrijk is.

Ons gezag op straat en de kwaliteit van ons optreden worden in hoge mate bepaald door de mens achter de diender. Niet alleen dagelijks op straat, maar ook bij grotere onderzoeken wordt een beroep gedaan op het vakmanschap van collega’s. Of het nu gaat om de rellen in Geldermalsen, het begeleiden van asielstromen of het aanpakken van een kinderporno-netwerk. Van politiemensen wordt te allen tijde verwacht dat zij zodanig werken dat allerlei groepen en stromingen kunnen zeggen: ‘deze politie is van iedereen’.

Tijdens de NIK-themadag van 20 april a.s. staan de verhalen van dienders centraal. Welk verhaal zit er achter het mediabericht? Hoe kijken zij terug op de gebeurtenissen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? En waar kunnen we trots op zijn?

De themadag wordt gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. De officiële uitnodiging volgt begin maart, vanaf dat moment is inschrijving mogelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (088) 66 22 030, e-mail:
congres@politieacademie.nl.Nooit meer een NIK uitnodiging missen?
Maak dan eenmalig een profiel aan op de website:
www.politieacademie.nl/congressen. Klik daarvoor op Mijn Congresaccount. Als u een profiel aanmaakt, hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te vullen bij een inschrijving en tevens kunt u kenbaar maken welke dagen u in de toekomst wilt bezoeken en welke interessegebieden u heeft. Hierdoor blijft u op de hoogte van interessante bijeenkomsten op uw vakgebied!

Heeft u al een profiel? Schrijf u dan hier in voor deze NIK themadag met één druk op de knop! (U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens in te vullen) Voor meer informatie; mail naar
congres@politieacademie.nl of bel (088) 66 22 030.