Voorkom moord op termijn
door samen te werken aan milieucriminaliteit


Kees Hogeveen

In de film Minority Report bestrijdt Tom Cruise criminaliteit die nog moet plaatsvinden. Dit lijkt science fiction. Immers de meeste criminaliteit die we als politie bestrijden, zien we voor onze ogen gebeuren. Concrete, tastbare, strafbare feiten waar we direct op acteren. Er zijn echter ook minder zichtbare vormen van criminaliteit die pas op langere termijn hun schadelijke, maatschappelijke effect laten zien. Milieucriminaliteit behoort tot deze categorie. Kleine of grote overtredingen en misdrijven die op termijn grote gevolgen hebben voor onze persoonlijke en maatschappelijke veiligheid. Daarmee is het niet helemaal vergelijkbaar met het werk van Tom Cruise. Maar het voorkomen van de moord op termijn is wel een overeenkomst.
 

54 markt 1
Te lang heeft de aanpak van milieucriminaliteit een status aparte gehad. Alsof het iets van alleen specialisten was. Niets is echter minder waar. Neem nu de grote brand in Moerdijk vorig jaar. Zowel in de (rampen)bestrijding als ook in het onderzoek daarna gingen de reguliere politietaak en het milieuspecialisme hand in hand. Maar ook bij ogenschijnlijk kleinere incidenten als asbest, illegaal vuurwerk of giflozingen in het oppervlaktewater is de rol van de basispolitiezorg essentieel. Ook hier is de oog-  en oorfunctie cruciaal voor het ontdekken en aanpakken van deze vormen van overlast en criminaliteit. Daarnaast is in de wereld van de zware en/of georganiseerde criminaliteit milieucriminaliteit een geliefd thema. Door de grote financiële en economische belangen worden milieuregels massaal overtreden en wordt onze persoonlijke en maatschappelijke veiligheid in meer of mindere mate bedreigd.
 
54 balie 3
Milieucriminaliteit raakt ons dus allemaal in ons politievak. Van wijkagent tot zwacri-rechercheur, van informatie-analist tot forensisch specialist. We hebben er allemaal een rol in. Op de komende NIK-themadag worden succesvolle voorbeelden van de aanpak van milieucriminaliteit getoond. De thema's die aan de orde komen, zoals samenwerking tussen specialist en generalist, het voorzien en voorkomen van effecten van criminaliteit op langere termijn, zicht op criminele samenwerkingsverbanden etc., leveren stuk voor stuk voorbeelden en lessen aan waar een ieder zijn voordeel mee kan doen in de eigen werkomgeving.