Toolkit milieu

54-01
De milieuwetgeving wordt door veel (politie)medewerkers als lastig en moeilijk ervaren. Dit geldt zowel voor medewerkers uit de Basis Politie Zorg als voor medewerkers van specialistische afdelingen. En toch, milieu is een onderwerp dat er toe doet! Er is voor u een handig hulpmiddel beschikbaar om medewerkers op weg te helpen in het toepassen van de milieuwetgeving: de Toolkit Milieu. De meest voorkomende milieudelicten zijn in de Toolkit Milieu in kaart gebracht. Tijdens de workshop wordt aan u de Toolkit Milieu uitgelegd. De workshop is daarom geschikt voor de politiestudent die aan de slag gaat met de kernopgave milieu, maar ook voor de rechercheur / politiemedewerker voor wie het strafrecht geen geheimen meer kent, maar die onwennig staat ten opzichte van de milieuwetgeving.