Alleen door goede informatieoverdracht kan samenwerking effectief zijn

54-02
In de Keten Interventieteams Bodem wordt veelal een onderzoek op bestuurlijke bevoegdheden uitgevoerd, waarna de resultaten gerapporteerd worden aan de verschillende besturen ter handhaving, maar ook aan het Functioneel Parket en de politie. Daardoor kan de bestuurlijke informatie tevens worden gebruikt om strafrechtelijk onderzoek uit te voeren. In deze workshop is er aandacht voor de bijzonderheden, de plussen en minnen, met betrekking tot deze samenwerking in de provincie Limburg.