Samen werken of samenwerken in het groene veld

54-06
In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de opsporing! Meer en meer probeert de politie de samenwerking op te zoeken met partners. In de visie van het Interregionaal Milieuteam Zuid-West (IMT) is dit niet vrijblijvend, maar een verplichting om tot goede resultaten te komen. Aan de hand van twee recente, operationele onderzoeken (stropen en illegaal hout) worden de ervaringen en ideeën gedeeld zoals bijvoorbeeld met betrekking tot inzet van BOA's en andere (opsporing)diensten.......en is opsporing altijd het juiste middel? "Groen" is een bijzonder aantrekkelijk thema en vraagt om de nodige aandacht!