Waarom zou ik in BVH en BVO invoeren?

54-08
Opdracht, verzamelen, verwerken, analyseren, verstrekken en monitoren zijn de processtappen die door de dienst Ipol gevolgd worden. Om tot een goed eindproduct te komen is een goede informatiepositie noodzakelijk. Welke informatie verzamelen we en hoe verwerken we dit? Welke technieken en hulpmiddelen gebruiken we hiervoor en wat levert het op? Zie en beleef tijdens deze workshop hoe we omgaan met diverse bronnen en hoe we met de informatie van de basispolitie en milieuagenten tot bruikbare eindproducten komen. Ook zal er aandacht voor “ondermijning” zijn.