De aanpak van de internationale zwendel in afvalstoffen

54-10
Grensoverschrijdende afvalzwendel kan (enkel) effectief en efficiënt aangepakt worden in een internationale context, gebruikmakend van een informatiesysteem waarmee ingezamelde informatie kan worden uitgewisseld en voor analyse kan worden gebruikt. In deze workshop krijgt u informatie over de alternatieven, beperkingen en mogelijkheden.