Versterkingsprogramma Milieucriminaliteit.
Je gaat het pas zien als je het door hebt; ervaringsdeskundigen gevraagd


54-11
Je gaat het pas zien als je het door hebt; ervaringsdeskundigen gevraagd; janken doe je ergens anders, droeftoeteraars niet welkom! De landelijk programmamanager Milieucriminaliteit, commissaris Roel Willekens, gaat onder het motto "je gaat het pas zien als je het door hebt" met de deelnemers aan de slag voor nog meer kansen en goede ideeën. De Politiemilieutaak zette in 2004 de eerste stap van handhaving naar opsporing. Sinds die tijd is er hard gewerkt en veel gerealiseerd. Wegens succes is het versterkingsprogramma geprolongeerd; op naar de kansen van Nationale Politie. Roel voert deelnemers mee in een actieve dialoog over het verder dichten van de zwakke plekken in de milieuopsporing. Positioneren in het nieuwe bestel, milieu in ontwikkeling naar 2015, de inzet van de BPZ en de milieuagent. Als je niet schiet, kan je ook niet scoren! Het gaat over sturing op capaciteit, organisatie, informatiehuishouding en deskundigheid.