Gestuurd milieu informatie halen

54-12
Milieucriminaliteit is, net als fraude, haalcriminaliteit. Het proces om informatie te halen moet daarom goed zijn ingericht. Milieu is erg breed en er zijn te weinig informatierechercheurs. In de toekomst gaan we meer mensen inzetten en de ogen en oren van de BPZ en de milieuagenten beter benutten en maken we gebruik van innovatieve tools zoals Inspectieview en risico inventarisaties om het Nationaal DreigingsBeeld en de Nationale Intelligence agenda te vullen. Via een top down (NIM) sturing focussen we op het halen van informatie bij ketenpartners en branche.