De OVJ als leider onderzoek

54-13
Praktische workshop over aspecten die van belang zijn bij de sturing van zware en/of georganiseerde milieuonderzoeken. Denk daarbij aan sturingsniveaus, rollen, recherchestrategie, capaciteit, kwaliteit en (BOB)middelen, de rechter-commissaris, het bestuur (als handhaver), deskundigen en de buitenlandse partners.