Waakzaam Milieu

54-14
De opsporing van milieucriminaliteit is vooral gericht geweest op objecten zoals inrichtingen, infrastructurele werken enz. De aandacht is zich aan het verschuiven in de richting van handelingen in de keten. Een van de onderdelen van de keten is transport. Dit is voor de politie een interceptiemoment omdat stromen tijdens transport zichtbaar worden. De daarbij behorende informatie vormt de basis voor het beeld van ‘stromenland’ in de milieucriminaliteit. Tevens wil de Nederlandse politie samen met partners, waaronder het Functioneel Parket, meer zicht en greep krijgen op de serieuze vormen van milieucriminaliteit, daarbij toewerkend naar ‘zaken die er toe doen’. Een kanteling van handhaving naar opsporing is daarbij een vereiste. Met Waakzaam Milieu heeft het KLPD een concept in handen dat deze uitgangspunten ook voor u mogelijk maakt. In de workshop wordt dit proces duidelijk gemaakt en wordt tevens aangegeven dat het KLPD hierbij uw partner wil zijn.