Centraal Post actie Waakzaam Milieu

54-15 2
Tijdens deze NIK-themadag wordt op de Zeeuwse wateren door het KLPD in samenwerking met vele partners de actie Waakzaam Milieu uitgevoerd. De actie is deze keer gericht op de samenstelling van stookolie. Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, stelde hierover in Zembla: “Stookolie is een zinkput voor alle rotzooi die ze bedacht hebben. Het is een heksenbrouwsel”.
54-15 3
De Centraal Post (CP), het meld-, kennis- en informatiecentrum van deze driedaagse actie, is verplaatst naar congrescentrum De Reehorst. Vanuit de CP wordt leiding en sturing aan de actie gegeven. Op basis van IGP krijgen de operationele eenheden gericht de opdrachten. Deze lopen uiteen van het uitvoeren van een controle aan boord van een schip tot het nemen van strafrechtelijke monsters van de lading door de bevoegde autoriteit. Slechts een beperkt aantal toeschouwers kan per workshopronde de hectiek van dit proces live meemaken. U gaat via de Front-Office - coördinatietafel en Back-Office naar de opwerktafel. Een proces daarom van controle naar preweeg.
54-15 4