Op zoek naar balans na de dood van Turkse arrestant

55-02
Zondagnacht 3 juli overleed een arrestant van Turkse afkomst in een ziekenhuis te Beverwijk. Hij had kort tevoren een hartstilstand gehad in een politiecel, waarna hij door collega's is gereanimeerd samen met GG&GD en naar het ziekenhuis werd overgebracht. De dood van deze jongeman bracht veel te weeg in de Turkse gemeenschap die rijk vertegenwoordigd is in Beverwijk. Voor de direct betrokken collega's had dit niet alleen gevolgen voor het werk, maar zelfs privé. Ook voor de overige collega's in het basisteam brak een spannende tijd aan. Gevoel van onmacht over de (media) berichtgeving, demonstraties tegen het (gewelddadige) politieoptreden, bedreigingen tegen de collega's, de hieruit voortvloeiende maatregelen, de uitkomsten van het rijksrechercheonderzoek enz. Het vergde veel van de professionaliteit van de diender, het politiewerk ging immers 'gewoon' door. Een relaas over politiewerk in een roerige omgeving waar je niet altijd invloed op hebt.