Het onderzoek naar de vermissing van Milly

55-04
Op 10 maart 2010 werd de vermissing van Milly Boele door haar moeder gemeld. Op dat moment was, zoals later bleek, Milly al door middel van een misdrijf om het leven gebracht. Een intensief opsporingsonderzoek werd opgestart. Na zes dagen rechercheren kon de verdachte worden aangehouden en werd het stoffelijk overschot van Milly gevonden. Een buurman had haar om het leven gebracht, nadat hij haar sexueel had misbruikt. Een diep ingrijpende gebeurtenis, mede doordat de verdachte een politieman was. Dit maakte dit ernstige feit nog schokkender. In de media kreeg deze zaak zeer veel aandacht. Aanvankelijk was de mediaberichtgeving gericht op het vinden van Milly. Echter na aanhouding van de verdachte veranderde de berichtgeving radicaal. ‘De politie blundert’ kopte een landelijke krant. De beheersdriehoek van de politie Zuid-Holland-Zuid liet door een externe commissie een evaluatie verrichten. Naar aanleiding van deze bizarre zaak zijn diverse commissies actief om aanbevelingen te doen voor de Nederlandse politie op het gebied van zorgelijke vermissingen en mediaberichtgeving. Tijdens deze workshop zal het verloop van dit onderzoek worden gepresenteerd, waarbij ook aandacht zal zijn voor wat het de collega’s persoonlijk deed. Tevens komt aan de orde wat er in het korps is veranderd in de aanpak van vermissingen.