Blauwe Kracht; ervaringsverhalen vanuit Utrecht en Drenthe

55-09
De mentale kracht van politiemensen komt onder druk te staan. Vanuit de Politieacademie is de training Mentale Kracht ontwikkeld; een praktische training om collega's aan de voorkant mentaal krachtiger te maken. De Politieacademie traint en onderwijst politiemedewerkers om hun weerbaarheid en veerkracht te versterken. Plezier en zelfvertrouwen in het werk, maar zeker ook in het leven thuis, zijn de uitgangspunten van de training. Elk mens met een hoge mate van mentale weerbaarheid heeft een hoge score op de pijlers; uitdaging, controle, betrokkenheid en zelfvertrouwen met als fundering vakmanschap en veerkracht. Deze pijlers vormen samen de mentale kracht en fundering van een individu en het menselijke presteren. Het wordt zichtbaar in de professionele autoriteit en uit zich in zekerheid, kennis en vaardigheden van individuele collega’s om een goed politieproduct neer te zetten. De deelnemer kan in zijn omgang met lastige situaties vooraf, tijdens en achteraf mentale tools toepassen volgens het model weerbaarheid.
Vanuit Utrecht en Drenthe is maatwerk IBT ontwikkeld. Beide programma's vullen elkaar aan en laten zien dat investeren in eigen en elkaars kracht loont.