De politieschutter als verdachte

55-11
Bij schietincidenten waarbij de politieschutter iemand heeft verwond of gedood, onderzoekt de Rijksrecherche de toedracht van het schietincident. Tijdens deze onderzoeken worden alle betrokkenen geconfronteerd met de emoties die de situatie losmaakt. In deze workshop zal de Rijksrecherche aangeven hoe zij onderzoek doet en omgaat met deze emoties. Wat mag je verwachten als schutter? Bovendien zal in deze workshop worden aangegeven wanneer de Rijksrecherche familierechercheurs inzet. Ook de familie van het (dodelijke) slachtoffer heeft immers behoefte aan een goede begeleiding en informatiepositie. De workshop zal aan de hand van recente casussen worden gebracht.