Veilig Politiewerk

55-14
Deze workshop is gebaseerd op een afgerond onderzoek (Veilig Politiewerk) en op een voorgenomen (vervolg)onderzoek naar ernstige bedreigingen van politiemensen. Veilig Politiewerk brengt de opvattingen van basispolitiemensen over geweldgebruik in kaart. Het geeft aan welke emoties en meningen schuilgaan achter statistieken over geweldgebruik en achter juridische analyses van politiegeweld. Er wordt geconcludeerd dat de balans tussen relationele en normatieve aspecten van het politiewerk in het geding is. De politie zal in de komende jaren veel tijd en energie dienen te spenderen aan het realiseren van de noodzakelijke verbinding tussen sociale, fysieke en handhavende aspecten van het politiewerk. Het vervolgonderzoek inventariseert de gang van zaken bij ernstige bedreigingen richtingen politiemensen. Het gaat in op de ervaringen, aanpak en daders.