Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit: de Taskforce B5

56-03
De workshop zal ingaan op wat een èchte integrale aanpak is (integraal versus multidiciplinair werken). Maar ook op onderwerpen als: van verschillende interveniërende overheidsinstanties naar één interveniërende overheid en het Informatieplein: de nieuwe 'gateway' naar GOC-onderzoeken? Verder komen aan de orde hoe we uitingsvormen van GOC signaleren en wordt het Brabants Afpakteam besproken; hoe pakken we zo veel mogelijk zo snel mogelijk af? Ook wordt ingegaan op wat innovatieve afpakideëen zijn en worden actuele ontwikkelingen besproken.