Kennisversterking Roma

56-05
In toenemende mate wordt de politie geconfronteerd met criminaliteit gepleegd door mensen met een Roma-achtergrond. Er is echter weinig bekend over de leefwijze en maatschappelijke positie van de Roma die gelden als grootste minderheid van Europa. Het benoemen en aanpakken van criminaliteit gepleegd door mensen met een Roma-achtergrond zonder een gehele bevolkingsgroep te stigmatiseren, luistert dan ook nauw. Het project Kennisversterking Roma geeft hier inhoud aan.