Joint Hit Team (JHT)

56-06
De doelstellingen van het JHT zijn: de bestrijding van de handel in verdovende middelen en andere grensoverschrijdende criminaliteit, de samenwerking tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland en het ontmantelen van illegale drugspanden. Door middel van interregionale/internationale samenwerking wordt er informatie ingewonnen, geanalyseerd en geëxploiteerd en worden er acties georganiseerd. Het JHT werkt over het algemeen volgens het "hit en run" principe. Via liefst zo kortstondig mogelijke onderzoeken wordt locatiegericht gewerkt. Een onderzoek wordt door het JHT volledig zelfstandig van A tot Z opgepakt en afgehandeld. Veelal zijn deze onderzoeken ter ondersteuning van de lokale politie. Het JHT maakt daarbij gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB). Het uiteindelijke doel is runners en dealers in de kraag te grijpen, het drugstoerisme te ontmoedigen en de overlastgevende drugspanden aan te pakken.

Deze workshop zal zich richten op bovengenoemde doelgroep (de drugsrunners) maar ook op de -voornamelijk- buitenlandse kopers. Wat zijn nou de achtergronden van deze mensen; waarom kopen ze geen drugs in het land van herkomst? Zijn er geen drugs te krijgen, is de prijs te duur, is de strafdreiging te hoog, wat doen de kopers uiteindelijk met de gekochte drugs, worden ze zelf ook dealer c.q. is het voor eigen gebruik enz.? Waarom bestaat de doelgroep runners vooral uit mensen met een Marokkaanse achtergrond, afkomstig uit de Randstedelijke gebieden? Waarom is hun werkgebied niet de Randstad maar de andere provincies? Op welke manieren proberen de H's de werkzaamheden van deze doelgroep te frustreren?