Het R.U.I.T Noord-Holland Noord; een doorkijk in de aanpak van mensenhandel

56-07
In deze workshop wordt u meegenomen in de wijze van aanpak van georganiseerde misdaad specifiek op mensenhandel. Het traditioneel opsporen en denken wordt los gelaten en verkent wordt hoe en wat we kunnen bereiken met instanties en overheden om ons heen. Ervaringen uit twee jaar proeftuin mensenhandel worden interactief met u gedeeld.