Aanpak Top 600

56-08
Netwerkgericht 600 criminele veelplegers aanpakken die zich schuldig maken aan High Impact Criminaliteit, dat is de Aanpak Top 600. De politie en ruim dertig organisaties in de regio Amsterdam-Amstelland hebben zich aan deze aanpak verbonden. Alle versplinterde informatie over de geselecteerde personen wordt bij elkaar gebracht in basisdossiers, waardoor een goed beeld van afzonderlijke personen ontstaat en hoe die het beste aan te pakken zijn. In een weegploeg wordt bepaald welke partner de beste kaarten in handen heeft om een basisdossier aan te pakken. De aanpak wordt gevormd door drie hoofdlijnen/ pijlers waarin het strafrecht wordt gecombineerd met (na)zorg en preventiemaatregelen ter voorkoming van instroom:

1. Lik-op-stuk: snel, consequent en streng optreden.
2. Zorg: verplicht screenen en zorg.
3. Instroombeperking: gezinsaanpak in het belang van de broertjes en zusjes.

Eenmaal gewogen, bedenkt de partij met de beste kaarten in handen een aanpak op maat en voert deze uit door middel van interventies. Doel van de Aanpak Top 600 is het significant terugdringen van High Impact Criminaliteit en het voorkomen van verdere schade aan de betrokkene, gezin en samenleving.