Programmatische aanpak als middel in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

56-09
Hoewel het oprollen van criminele organisaties en het opsporen en vervolgen van individuele daders een essentieel onderdeel is en blijft van de aanpak van georganiseerde criminaliteit, gaat de ‘nieuwe’ benadering er vanuit dat de focus méér gelegd moet worden op het aanpakken en afbreken van onderliggende gelegenheidsstructuren. Het Amsterdamse project Emergo heeft tot doel gehad om de zware, georganiseerde misdaad in het Wallengebied aan te pakken. Het betrof een proefproject met betrekking tot de versterking van de preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad in het Wallengebied in Amsterdam, waarbij de focus lag op de geïntegreerde aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Wat zijn de bevindingen van dit project, hoe kunnen we de werkwijze blijvend toepassen en wat is er voor nodig om het te laten slagen?