Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen. Ondermijning aanpakken doe je als overheid: casus Motorclubs in Nederland

56-11
De afgelopen decennia is de aanpak van ondermijning vooral gericht geweest op opsporing. De strafrechtelijke aanpak van een crimineel samenwerkingsverband was de kern van deze aanpak. Er zijn mooie resultaten geboekt, maar heeft het ook geleid tot een betekenisvol maatschappelijk effect? In deze workshop wordt aan de hand van de recente ontwikkelingen rond de motorclubs in Nederland concreet gemaakt hoe een brede overheidsaanpak het maatschappelijk effect kan vergroten. Praktijk- en toekomstgericht!