Ook een crimineel is belastingplichtig!!

56-12
Samenwerking met andere handhavingsorganisaties is één van de uitgangspunten binnen de strategische visie van de Belastingdienst. Mede daarom is de Belastingdienst partner in het LIEC/RIEC bestel. Bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is de fiscale aanpak ondersteunend aan de bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak. Na deze workshop heeft u inzicht in de strategische visie van de Belastingdienst en kent u - aan de hand van concrete voorbeelden - de (on)mogelijkheden van de Belastingdienst.