Moderne slavernij om de hoek57 fuik
Anderhalve eeuw geleden is de slavernij officieel afgeschaft, maar daarmee is het nog niet uit de wereld. Het aantal slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren fors gestegen. En dat geldt niet alleen voor landen buiten Europa. Het kabinet heeft de aanpak van mensenhandel dan ook benoemd tot één van haar prioriteiten. Ook in Nederland kennen we de voorbeelden van uitbuiting in de prostitutie. Maar ook in andere sectoren werken er volgens schattingen enkele duizenden mensen onder schrijnende omstandigheden in de horeca, bouw, huishoudelijk werk en de land- en tuinbouw al dan niet via malafide uitzendbureaus.
 Opening door Kees Hogeveen

Moderne slavernij, arbeidsuitbuiting, is vaak moeilijk te herkennen. Waar eindigt vrijwilligheid en waar begint dwang? Vaak zien ‘moderne slaven’ zichzelf niet als slachtoffer. Ze leven en werken in omstandigheden die volgens Nederlandse standaarden onaanvaardbaar zijn, maar die voor hen ondanks alles gunstiger zijn dan in het eigen land. Wat maakt nu dat mensen slachtoffer worden? En wat maakt dat zij slachtoffer blijven? En wat betekent het om slachtoffer te zijn?
 
Op de NIK-themadag van 11 oktober a.s. besteden we aandacht aan dit thema. Aan het woord komen politiemensen, die vertellen over hun ervaringen met zaken op het gebied van mensenhandel, loverboy-aanpak en arbeidsuitbuiting zowel nationaal als internationaal. We laten ook een slachtoffer aan het woord, een hulpverlener, medewerkers van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), Europol en Openbaar Ministerie. Door deze verschillende perspectieven wordt duidelijk wat uitbuiting is en hoe je het bij jou 'om de hoek' kunt herkennen en aanpakken.