Slachtoffers van seksuele uitbuiting

57-01
Deze workshop gaat in op onderwerpen als: Hoe wordt men slachtoffer? Hoe blijft men slachtoffer? Wat zijn de eventuele consequenties? Hoe kunnen we met ze werken?

Gedurende de 50 minuten durende workshop worden slachtoffers van mensenhandel vanuit voornoemde vraagtekens belicht. Daarbij wordt het duidelijk waarom men wel of niet kan werken met slachtoffers van seksuele uitbuiting of wellicht in voorkomend geval juist niet zou willen werken met slachtoffers van seksuele uitbuiting maar meer inzet om intelligence-matig de focus in het geheel op de verdachte in te zetten.

Trailer naar aanleiding van het boek 'Fatale Fuik' van Henk Werson m.m.v. Stef Bos