Rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel vanuit het perspectief van een slachtofferadvocaat

57-02
In de workshop wordt ingegaan op de begeleiding van een slachtoffer van mensenhandel bij de strafrechtelijke en verblijfsrechtelijke procedure en de samenwerking daarbij tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de slachtofferadvocaat. Informatie over begeleiding tijdens de strafzaak, bijwonen getuigenverhoor, begeleiding ter zitting en schadevergoedings-mogelijkheden en informatie over verblijfsrechtelijke procedure van een buitenlands slachtoffer van mensenhandel. De vraag wat de politie kan bijdragen om een en ander voor het slachtoffer zo goed mogelijk te laten verlopen en wat de politie nodig heeft van de advocaat komt hierbij aan de orde.