Nut en noodzaak van een diagnostisch centrum.
Een multidisciplinaire aanpak slachtoffers mensenhandel vanuit gezondheidszorg perspectief.

57-04
In het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier komen zorg en kennis samen. Fier Fryslan is de overkoepelende organisatie van het CKM en heeft jarenlange ervaring met slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel. Zowel Nederlandse als buitenlandse slachtoffers; jongens/mannen als meisjes/vrouwen. Het CKM biedt als enige voorziening in Nederland naast opvang en begeleiding ook (trauma)behandeling aan slachtoffers van mensenhandel. Nut en noodzaak van diagnostiek is van groot belang.