Het slachtoffer in de strafvervolging

57-05
In deze workshop wordt ingegaan op de relevante regelgeving, waarin de positie van het slachtoffer is vastgelegd (artikel 51a e.v. Sv: informatieverstrekking, voeging als benadeelde partij, spreekrecht etc) en op hoe dit in de praktijk uitpakt. Daarnaast zal de relevante regelgeving besproken worden die toeziet op de positie van het slachtoffer als getuige, ook het verschil in positie komt aan bod. Het OM heeft zaakscoördinatoren aangesteld, die er op toezien dat met de positie van het slachtoffer voldoende rekening wordt gehouden. De taak van de zaakcoördinator wordt uitgelegd, evenals de onderlinge relatie van de zaakcoördinator en de officier van justitie.

Aan het eind van de workshop bent u niet alleen bekend met de relevante regelgeving en de werkwijze binnen het OM, maar heeft u ook enkele praktische handreikingen gekregen om in uw eigen werkzaamheden toe te passen.