Vreemdelingenpolitie: mensenjagers of wereldverbeteraars?

57-06
Illegaliteit is niet strafbaar. Toch wordt er door de vreemdelingenpolitie veel energie gestoken in het opsporen van illegalen. De achterliggende gedachte is dat, daar waar aan de voorkant illegaliteit wordt bestreden, aan de achterkant uitbuiting en (migratie)criminaliteit kan worden voorkomen. Een, om die reden, gestart project op illegale werk(st)ers in Aerdenhout en omgeving heeft landelijk veel stof doen opwaaien. Ieder heeft zijn mening, maar waar zit nu het gelijk? In deze workshop wordt aan de hand van deze casus gekeken naar de balans tussen wet en sociale beleving.