EU-project internationale aanpak mensenhandel

57-08
De workshop gaat in op het belang van internationale samenwerking bij de aanpak van mensenhandel. Een belangrijk deel van de criminele netwerken dat zich met mensenhandel bezighoudt, is immers internationaal georganiseerd. De aanpak daarvan kan pas echt effectief zijn door een goede internationale samenwerking. Binnen de EU is een operationeel project gestart voor de internationale aanpak van mensenhandel. Hieraan doen 18 lidstaten mee. De workshop gaat in op dit project en de betekenis daarvan voor Nederland. De eerste resultaten van het project worden gedeeld en de deelnemers aan de workshop worden geïnformeerd hoe ze hieraan kunnen bijdragen en uitgedaagd hierover mee te denken.