Inzicht in de Waakzaam-methodiek

57-09
Inzicht verkrijgen in het aandeel van de Bulgaarse mensenhandel in Nederland was de doelstelling van een van de Waakzaam-projecten die door de KLPD is gedraaid. Door de methodiek Waakzaam toe te passen (vanuit een informatie- inwinpositie het boven water brengen van onderlinge samenhang en verbanden, waardoor je zicht krijgt op criminele netwerken) is men daar in geslaagd. In deze workshop wordt de aanpak en de methodiek toegelicht wat uiteindelijk heeft geleid tot inzicht in 155 criminele netwerken.