De digitale loverboy

57-10
De politie Rotterdam-Rijnmond bestrijdt al jaren mensenhandel door te participeren in een regionale ketenaanpak. De afgelopen jaren hebben ze zich verder kunnen specialiseren in de bestrijding van loverboys middels de pilot "Loverboys zijn laffe boys". Tijdens deze pilot zijn knelpunten aan het licht gekomen, maar zijn ook best practices verder verfijnd. In deze workshop zullen de Rotterdamse ervaringen met u worden gedeeld, onder andere door middel van praktijkvoorbeelden uit recente onderzoeken. Ook zal er worden ingegaan op de campagne loverboys 2.0 (de digitale variant van de hedendaagse loverboy) die in de regio Rotterdam-Rijnmond erg succesvol is geweest.
 
Online seksuele grooming/uitbuiting door loverboys
- tactiek van de hedendaagse loverboy
- Rotterdamse campagne loverboys 2.0
- conclusies en aanbevelingen pilot "Loverboys zijn laffe boys".
- rechercheren op internet naar mensenhandel
- ervaringen uit recente onderzoeken