Play the game and solve the crime.
De ontwikkeling van een social game die het publiek boeit en bindt bij politieonderzoeken

57-13
Politie Noord- en Oost-Gelderland ontwikkelt een innovatieve internetgame voor social media waardoor burgers in een vroeg stadium mee kunnen denken en puzzelen aan de oplossing van actuele politieonderzoeken (high-impact crime). De creativiteit in denkkracht van meerdere spelers in combinatie met de eenvoudig te spelen internetgame kan tot nieuwe invalshoeken binnen onderzoeken leiden en houdt burgers ook langere tijd betrokken. In de game kunnen meerdere soorten misdrijven en vraagstukken tegelijkertijd verwerkt worden om over mee te denken. Op termijn, na de pilotperiode, zal de game in alle korpsen ingezet kunnen worden. Het is een soort Cluedo op Facebook die een actuele vorm van burgerparticipatie biedt.