Het begint met informatie

57-15
Een bloemenhandelaar en een aspergeteelster veroordeeld voor uitbuiting. Misschien wel personen waar u en ik zomaar langs waren gelopen. Bij mensenhandel of uitbuiting gaat de aandacht al snel uit naar seksuele uitbuiting. Arbeidsuitbuiting is echter evenzeer een vorm van moderne slavernij. Met name op het gebied van arbeidsuitbuiting blijven gerichte opsporingsonderzoeken achter. Hier moet verandering in komen. Uit een groot onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat eind dit jaar wordt gepubliceerd, blijkt dat verschillende (politie)regio’s en gemeenten niet beschikken over informatie met betrekking tot arbeidsuitbuiting. Terwijl juist dit hard nodig is om deze vorm van moderne slavernij te kunnen bestrijden. Bij het aanpakken van arbeidsuitbuiting en het verzamelen van informatie speelt de politie een onmisbare rol. In deze workshop wordt door Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe de politie deze vorm van uitbuiting kan signaleren en aanpakken.