Nationale Politie


Boeiend, bindend en beter!?
Op 1 januari 2013 hebben we voor het eerst in de geschiedenis één politieorganisatie. In 1994 gingen we al van gemeente- en rijkspolitie over naar 26 regiokorpsen. En nu worden we per 1 januari één korps met ruim 65.000 medewerkers. Een reorganisatie die zijn gelijke in Nederland niet kent.

Achter de schermen is er door vele medewerkers gebouwd aan het nieuwe korps. Want de Nationale Politie is meer dan het samenvoegen van de oude korpsen. Kernwaarden als integer, betrouwbaar, moedig en verbindend staan centraal bij dit vormgeven. Waakzaam en Dienstbaar krijgt een nieuwe invulling. Het moet beter worden. Meer ruimte voor de diender en meer vertrouwen bij de burger omdat we ons werk beter gaan doen. Dat is de opgave!
Maar waar leiden al deze gemaakte plannen toe? Wat merken wij als collega’s ervan? En nog veel belangrijker, wat merken onze burgers ervan?

Op de NIK-themadag van 24 januari aanstaande staan we hier uitgebreid bij stil. We laten ontwikkelingen zien die al operationeel zijn. Nieuwe werkwijzen, nieuwe methodes. Maar ook plannen die op het punt van uitvoering staan. Stuk voor stuk ontwikkelingen die ons werk als uitvoerende collega's, onze professie, gaan beïnvloeden. Die ons politievak boeiender en beter maken en daarmee ook hoe we ons als politie laten zien in de maatschappij.