Ga staan voor goed politiewerk:
samen ontwikkelen van werk dat deugt en deugd doet

01
Politiewerk is niet zo maar een baantje. Politiemensen doen veel waardevol werk, werk dat deugt en deugd doet. Dat wordt niet altijd opgemerkt. Dat is jammer. Het zou goed zijn daar het licht meer op te zetten. Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat er in de praktijk nog veel ontwikkelkansen onbenut blijven. Daar is het politievak te belangrijk voor. Dat is zonde. Hoe kunnen we onze professionele ruimte gebruiken om die ontwikkelkansen wel te benutten?