Het hokjes denken binnen de OPSPORING voorbij!

02
Dit betreft een workshop over de werking van het speelveldmodel, dat ervoor zorgt dat operationele dilemma’s centraal worden gesteld, waardoor prioritering, eenduidige aansturing en heldere keuzes mogelijk worden gemaakt. In de eenheid Noord Holland i.o. wordt het speelveldmodel maximaal bespeeld in de proeftuin ‘Sturing op de opsporing’. De operationeel leidinggevenden van de Dienst Regionale Recherche inclusief ondersteuning, de Districtrecherche en vertegenwoordiging van de DRIO, zitten iedere week om tafel en pakken de actuele problemen van HIGH IMPACT CRIME tot ONDERMIJNING samenwerkingsgericht aan. Dit gebeurt binnen de prioriteiten en kaders die door de nieuwe Regionale Stuurploeg Opsporing tweewekelijks worden gesteld. Met de komst van de Nationale Politie is het zaak te voorkomen dat sturing op sturing wordt gestapeld en daarnaast moet de operationele gerichtheid op alle niveaus en de slagkracht binnen de opsporing worden vergroot. De eerste ervaringen met dit nieuwe model worden met de workshopdeelnemers gedeeld. Het complete verhaal wordt verteld: van de eerste successen tot de nog op te lossen knelpunten. Voor wat betreft de knelpunten hopen we op actieve interactie met de workshopdeelnemers!