De ware kracht van Netwerkend Werken

03
Netwerkend Werken: een fenomeen dat steeds meer in onze dagelijkse politiepraktijk gestalte krijgt. Maar wat is nu eigenlijk Netwerkend Werken? En wat is nu eigenlijk de ‘ware’ kracht van Netwerkend Werken? Welke kansen en mogelijkheden biedt het Netwerkend Werken ons met de komst van de Nationale Politie? In een dynamische, interactieve en praktische workshop zullen een aantal invalshoeken nader worden bekeken.