Buurtgestuurd straatwerk samen leren in Nederland: da's pas robuust!

06
Contextgedreven straatwerk, in nauwe samenwerking met publieke en private actoren, breidt zich uit in de eenheden. Hierbij wordt aan (sleutelpersonen onder) de lokale bevolking een grote rol toegedicht als veiligheidspartner en als belangrijkste signaleerder van problemen. Het idee is om het probleem direct af te handelen of binnen afzienbare tijd structureel aan te pakken, waarbij de lokale context de prioriteit bepaalt. Middelland in Rotterdam is een goed en mooi voorbeeld hiervan. Deze teambenadering kenmerkt zich door een grote mate van zelfsturing, creativiteit en innovatie. Met de peer reviewmethode kijken collega's in Nederland, die zo werken, gestructureerd en met wetenschappelijke ondersteuning, bij elkaar in de keuken. Deze succesmethode leidt tot direct gebruik van elkaars goede werkwijzen en tips, alsmede tot gebruiksgerichte vakkennis voor alle basisteams binnen de Nationale Politie.