Buurt bestuurt

07
Buurt bestuurt is een manier van werken waarbij gemeente/ politie/toezicht en opbouwwerk (vaste gezichten) aan bewoners vragen wat zij ECHT belangrijk vinden wat aangepakt moet worden in hun wijk (top 3). Na het vaststellen wordt gekeken wat elk (inclusief bewoners) aan het item kan doen. Met intensieve communicatie wordt iedereen op de hoogte gehouden. Werken aan versterking van het veiligheidsgevoel, vergroten van onderling vertrouwen en verbeteren van zelfredzaamheid, zijn de doelen. En ondertussen ontstaat een integrale samenwerking op buurtniveau.