De wijkagent in de nationale politie

08
De wijkagent zal een prominente rol gaan vervullen in de robuuste basisteams van de nationale politie. Daarbij zullen we de functie van operationeel expert en senior ggp gaan terugzien. In deze workshop zal een toelichting worden gegeven op de verschillen tussen deze wijkagenten. Ook zal de workshopleider nader met u in discussie willen gaan hoe er door de medewerkers zelf op dit moment naar gekeken wordt. Verder zal er verslag worden gedaan van een recente conferentie die op dit gebied georganiseerd is.