Digitale burger communicatie

10
Eind 2012 hebben 7 miljoen burgers in Nederland  een smartphone met mobiele internetaansluiting. Daardoor verandert de wijze waarop burgers communiceren onderling, maar zeker ook met organisaties, ingrijpend. De politie moet, om in verbinding te komen en te blijven met de burger, actief organiseren dat de burger met gebruik van deze technologische middelen de service krijgt die men verwacht. Daartoe is een cross-mediaal concept ontwikkelt op het terrein van webpresence, mobile strategy, gebruik en ontwikkeling van Apps, social-media en zelfs een politie televisie themakanaal. Dit om aan te sluiten bij zowel de informatiebehoefte van de burger als ook de actieve wederkerigheid te stimuleren. Met al die miljoenen extra ogen (foto/film) wordt de politie zeker geholpen om succesvol te zijn in de opsporing. Maar we moeten het dan wel organiseren en landelijk standaardiseren.