Over de Streep

Over de Streep’ is een product dat wordt aangeboden in het kader van morele en mentale weerbaarheid. Het betreft een op het team toegeschreven teamdag, met als doel om de bewustwording op gang te brengen binnen de context van sociale veiligheid in het vak en in de werkomgeving. Door middel van een interactieve oefening zullen we de deelnemers laten ervaren om zich kwetsbaar op te (durven) stellen, waarbij reflectie op eigen gedrag en het maken van morele afwegingen een onderdeel zullen vormen. Centraal staat hierbij het lerend effect.