Van beest tot bites


Een dag vol innovatie binnen de Nederlandse Politie
Innovatie ontstaat vanuit nieuwsgierigheid en een pro-actieve houding, vanuit de wil om te verbeteren en door te ontwikkelen. Innovatie vraagt lef en doorzettingsvermogen van men- sen die daadwerkelijk de grenzen opzoeken van wat mogelijk is, buiten gebaande paden durven te gaan en anderen hiervoor weten te enthousiasmeren. Innovatie ontstaat vanuit professionaliteit, zien wat er nodig is voor de burger, voor de veiligheid op straat.


Technologie biedt ons nieuwe mogelijkheden om met burgers te communiceren, het werk op straat te vergemakkelijken of om grote hoeveelheden informatie te verwerken en te analyseren bij opsporing of terrorismebestrijding. Tijdens deze NIK-themadag kunt u workshops bezoeken over Eye Observe, Live view en Profiling. Maar technologie en nieuwe media bieden ook nieuwe mogelijkheden voor opleiding en training, zoals serious gaming, bijvoor- beeld om te oefenen voor grootschalig optreden. Daarbij is innovatie meer dan technologie alleen. In een van onze workshops kunt u zien hoe succesvol wordt geëxperimenteerd met dieren bij de opsporing.

Kortom deze NIK-themadag biedt u een greep uit de nieuwste ontwikkelingen binnen de Nederlandse politie. Soms nog in een pril stadium, in veel gevallen al werkend in de praktijk. Maar altijd inspirerend en het waard om gezien en beleefd te worden.