Compronet
60-02
Is burgerparticipatie iets waar we als politie gebruik van willen maken of moet de burger gebruik maken van politieparticipatie?? Met andere woorden moeten we misschien meer samen werken aan veiligheid, maar daarbij ook de regiefunctie herbezien? Is de politie nog in “de lead” als het gaat om veiligheid in de buurt? Het Compronet project (Community Protection Network) is een project dat is gericht op het realiseren van een Proof of Concept van een moderne manier van alerteren en communiceren met burgers en professionals (participanten) waarbij real time ad-hoc groepen van participanten worden geformeerd die samen aan een incident werken. Het Compronet concept integreert een hoge mate van automatische verwerking van data en informatie om de reactie van participanten ten opzichte van een incident te versnellen en de omgevingsbewustheid van de participanten te verhogen (situational awareness). Het Compronet project is bedoeld als een innovatief ontwikkeltraject voor een toekomstige vervanging van bestaande alerteringsystemen. Vijf live pilots zijn reeds uitgevoerd in Groningen, Assen en op Schiphol. Vervolg pilots in Groningen, Schiphol en Kortrijk (B) staan in de planning.