Live View: Real-time incidentbeelden in de politiemeldkamer
60-05
Live View is een command en control systeem dat op real-time basis incidentbeelden van Particuliere Alarm Centrales en andere Videotoezichtcentrales distribueert naar een of meerdere politiemeldkamers. Door real time camerabeelden naar de meldkamer te sturen, krijgen de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt. Voor de te volgen tactiek maakt het bijvoorbeeld veel uit of de overvallers zich nog in het pand bevinden of al naar buiten zijn gegaan. Met Live View kan de meldkamer dit nu zien, zodat zij de eenheden goed kan aansturen. Hiermee wordt de ‘heterdaadkracht’ van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren bij calamiteiten als branden of het onwel worden van een klant. Het Live View systeem is nagenoeg onbegrensd schaalbaar en inmiddels landelijk uitgerold. Live View is geïntegreerd met het Landelijk Operationeel Netwerk, met daarin de distributie van hoge resolutie helikopterbeelden, real time track and trace, mobiele camerasystemen en de uitwisseling van command and control informatie. Middels mobiele communicatiesystemen en satcom kunnen Live View beelden ook worden gedistribueerd naar tijdelijke of mobiele locaties. Door de inzet van deze operationele informatiesystemen wordt de heterdaadkracht van de politie enorm verbeterd. Het doel van de workshop is om u optimaal te informeren over de operationele werking van Live View en de toepassingen van het Landelijk Operationeel Netwerk door uw organisatie.