Monitoren van dreigingen
60-08
Team OSINT is gestart in 2011 met een opdracht tot het monitoren van het internet op dreigingen tegen personen en evenementen in het rijksdomein. Personen en evenementen in het rijksdomein trekken veel aandacht die ook meetbaar is op het internet. Die aandacht kan variëren van digitale, redactionele artikelen over tot persoonlijke berichten jegens deze personen of evenementen. Vanwege het volume aan en spreiding van berichten die deze personen en evenementen trekken, zoekt OSINT naar methoden en technieken die helpen bij het gericht detecteren van dreigingen. Een monitor op berichten over Geert Wilders levert dagelijks gemiddeld 2.000 berichten op. Een monitor op Prinsjesdag levert daarentegen in een korte periode een hoog volume aan berichten op. De uitdagingen bij de twee objecten zijn heel verschillend. In samenwerking met de Center of Language and Speech Technology (Radboud Universiteit) is gezocht naar een taalwetenschappelijke oplossing voor het detecteren van dreigingen tijdens evenementen. Tijdens Prinsjesdag 2013 en de Troonwisseling is geëxperimenteerd met een speciaal voor dit doel ontwikkelde methode.