Social Media in de operationele politieprocessen

60-09
De digitalisering en de opkomst van sociale media hebben onze samenleving en ons veiligheidsgevoel fundamenteel veranderd. Burgers zoeken contact en integreren intensief in virtuele netwerken. Meedoen aan de hedendaagse samenleving vindt voor een belangrijk deel plaats via deze sociale netwerken. Social media kan aldus gezien worden als een uitbreiding van de publieke ruimte en juist daar dient de politie zich te manifesteren. Daar waar de politie in de offline-wereld haar taken heeft verankerd in de processen, de structuur, de mensen en de middelen van de organisatie, is dat voor de online-wereld nog een behoorlijke uitdaging. Om te zorgen dat de politie in verbinding blijft en haar informatiepositie behoudt en versterkt in de online-wereld, is het landelijk project Social Media in de operationele politieprocessen van de Nationale Politie opgestart. Het doel van het project is te bereiken dat social media een vast en integraal onderdeel uit gaan maken van het dagelijkse politiewerk, zodat met de inzet van social media een bijdrage wordt geleverd aan het operationele politiewerk. In de workshop worden de deelnemers aan de hand van voorbeelden uit de politiepraktijk en actualiteiten meegenomen in het ontstaan van het project en geconfronteerd met de uiteenlopende mogelijkheden voor de politie van de diverse social media.